Auteur:

De Redactie

16 jan. 2013 - 14:30:18 Datum: 16 januari 2013

Workshop omtrent referentieniveaus

De klas in met die referentieniveaus - in alle lessen!

Het taalniveau van leerlingen moet omhoog en dat gaat niet zonder de betrokkenheid van de docenten.

In deze actieve werkbijeenkomsten leren de docenten de referentieniveaus kennen door het maken van hulpmiddelen waarmee zij direct aan de slag kunnen in de klas.

Geschikt om in een aantal uur met het hele team te doen, of met een groep taaldocenten. De twee workshops zijn te combineren tot een actieve, motiverende studiedag.

Werkbijeenkomst 1. Actieve kennismaking referentieniveaus.

In deze werkbijeenkomst leert u de referentieniveaus goed kennen en maakt u op basis van het referentiekader een taalchecklist voor uw eigen lespraktijk. Bijvoorbeeld een checklist voor schrijfopdrachten, een overzicht van leesdoelen, een lijstje criteria voor feedback op spreekopdrachten. De taalchecklist geeft leerlingen en docenten duidelijkheid over de taaleisen die aan het schoolwerk worden gesteld.

Werkbijeenkomst 2. Opdrachten op (taal)niveau.

Wilt u op een eenvoudige en motiverende manier de taalvaardigheid van leerlingen stimuleren, dan zijn opdrachten nodig die leerlingen op het juiste taalniveau uitdagen. Dit kunnen opdrachten zijn in alle (beroeps)vakken. In de bijeenkomst bewerkt u aan de hand van het referentiekader en voorbeelden uw opdrachten. U leert hierdoor de referentieniveaus op een praktische manier kennen en toepassen in uw eigen lessen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze workshops of over de activiteiten van het ITTA en de mogelijkheden op uw school?

Neem dan contact op met Inge van Meelis, Lies Alons of Jacqueline de Maa. Tel. 020 – 525 3844 of info@itta.uva.nl