Examinering Nederlands: keuzes en consequenties

Studiedag woensdag 20 januari 2016: Examinering Nederlands in het mbo

In samenwerking met het Servicepunt examinering mbo en de MBO Raad organiseerde de Mbo Taalacademie op 20 januari 2016 een studiedag over examinering. Deze dag stond geheel in het teken van landelijke examens en instellingsexamens.

Diverse plenaire sprekers gingen in op  de wet- en regelgeving, uitvoering en externe validering van examinering Nederlands . De volgende onderwerpen passeerden de revue:

  • Hoe kan ik als school invulling geven aan de instellingsexamens?
  • De resultaten van de ITTA-inventarisatie najaar 2015 worden gepresenteerd
  • Het terugslageffect van examinering op het onderwijs

In de workshops werd kennis uitgewisseld en kregen deelnemers informatie over o.a. :

  • Examenprotocollen, resultaten en toekomst van de centrale examinering
  • Keuzes maken bij examinering: beroepsgericht of generiek - inkopen of construeren?
  • Kwaliteit van de instellingsexamens: valideren, standaardiseren en construeren
  • Dilemma’s van de beoordelaars
  • Aangepast examineren: wat kan er en wat mag er?

Download het programma en/of de programmabeschrijving

Onder de knop Documenten vindt u de presentaties van de sprekers.

Terug naar overzicht