Auteur:

De Redactie

1 dec. 2015 - 12:46:37 Datum: 16 januari 2013

-

Wijzigingsvoorstel van o.a. het Eindexamenbesluit VO

Conceptbesluit van tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

Als bijlage is door de minister een concept besluit tot wijziging van onder andere het Eindexamenbesluit vo meegezonden. Het wijzigingsvoorstel behelst onder meer de invoering van een rekentoets als onderdeel van het eindexamen voor vmbo, havo en vwo. In het voorstel is de aangepaste uitslagregeling voor vmbo, havo en vwo opgenomen.
Wijziging examenbesluit