Lid worden?

Platform, studiedagen en netwerk voor Nederlands in het mbo

De Mbo Taalacademie. Een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo.

Download de flyer van 2021 - 2022

Deskundigheidsbevordering en professionalisering

Taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo hebben als gemeenschappelijk doel de taalvaardigheid Nederlands van de mbo-studenten op het juiste (examen)niveau te krijgen. In 2008 is de academie opgericht als Mbo Taalcoach Academie. De academie is ontstaan vanuit de behoefte aan uitwisseling op landelijk niveau. De academie draagt bij aan de professionalisering van de professionals betrokken bij onderwijs, toetsing en examinering van het Nederlands in het mbo. Sinds 2013 spreken we van de Mbo Taalacademie.

Platform

Op www.mbotaalacademie.nl staan actualiteiten, nieuws, artikelen, materialen, beleidsstukken, taalprofielen, publicaties en oproepen. Leden kunnen ook zelf nieuws, documenten en oproepen plaatsen.

Studiedagen

De Mbo Taalacademie organiseert drie studiedagen per schooljaar voor haar leden en andere belangstellenden. Op de studiedagen vinden netwerkbijeenkomsten plaats en workshops over didactiek, methodiek en materialen. Actuele ontwikkelingen, overheidsbeleid en relevante onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. De studiedagen vinden plaats in Amersfoort, Regardz (naast CS Amersfoort).

Lidmaatschap Mbo Taalacademie

De academie biedt leden de gelegenheid zich bij te scholen, kennis op te doen, ervaringen en materialen uit te wisselen. Het is een levendig platform, met een eigen besloten website en drie studiedagen per schooljaar.

Inhoud lidmaatschap

  • Gratis deelname aan drie studiedagen
  • Toegang tot de website en deelname aan het platform
  • Uitwisseling van actuele informatie, materialen en artikelen

Kosten lidmaatschap

Elk lid betaalt per schooljaar een vaste bijdrage voor het lidmaatschap van de Mbo Taalacademie. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus. Het lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij het is opgezegd voor 1 juli van dat schooljaar.

NB De corona-korting van €50 op de contributie van 2020-2021 (vanwege het moeten cancelen van de studiedag op 21 mei 2020) was eenmalig.

  • Taaldocenten en taalcoaches: € 350,-
  • Overigen: € 350,- (ondersteuners, beleidsmedewerkers, staf)

Kosten per studiedag

  • Leden: gratis
  • Niet-leden: € 250,-

Kosten deelname online studiedag

Leden gratis

Niet-leden € 125 

Lid worden?

Klik hier.

Meer informatie

Voor inhoudelijk zaken: Tiba Bolle, tiba.bolle@itta.uva.nl

Voor praktische zaken: Secretariaat ITTA, info@mbotaalacademie.nl 020 525 38 44

Volg ons ook op Facebook!

Privacy

Mocht u tegen uw zin op een foto staan op een van onze sociale media of folder, laat het ons weten!