Thema's

Thema’s van voorgaande jaren

2016-2017

 • Taalbewust beroepsonderwijs - Team-taalspel en praktijkvoorbeelden
 • Gedoemanagement
 • Feedback

2015-2016

 • Lezen in het mbo - Motivatie, strategisch lezen, leesproblemen
 • Onlinegeletterdheid - Een nieuwe uitdaging voor de talendocent
 • Examinering Nederlands - Keuzes en consequenties
 • Taaldidactiek - Inspirerend onderwijs Nederlands
 • Mindfulness - Bewust en gezond omgaan met spanning en stress

2014- 2015

 • Didactische werkvormen - Effectieve taaldidactiek in de Nederlandse les
 • Motiveren en activeren van mbo-studenten  - Aansluiten op leerdoelen en leerbehoeftes
 • Differentiatie - Taalonderwijs op maat van 0-meting tot kwalificering
 • Landelijke examens - Voorbereiding op de generieke examens Nederlands
 • Schoolexamens - Ontwikkeling, afname en beoordeling van de instellingsexamens