Thema's

Thema’s van voorgaande jaren


2021-2022

 • Contextrijk taal leren: taalbewust beroepsonderwijs en vakgericht taalonderwijs

 • Woordenschat: wetenschap en werkvormen

 • De kracht van feedback: Zinvol reflecteren in het mbo

2020-2021

 • Spreek elkaars taal! Meertalige klassen in het mbo

 • Over lezen gesproken! Bevorderen van (online) tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier

 • Nieuwe uitdagingen voor de docent Nederlands! Ontwikkelingen in het mbo

2019-2020

 • Dat spreekt voor zich! Didactiek Mondelinge vaardigheden in het mbo

 • Wie schrijft blijft! Didactiek Schrijfvaardigheid in het mbo

2018-2019

 • Meer maatwerk! Passend taalonderwijs voor alle mbo-studenten

 • Ga buiten je boekje! Aansprekend onderwijs

 • Het vak Nederlands in beweging

2016-2017

 • Taalbewust beroepsonderwijs - Team-taalspel en praktijkvoorbeelden
 • Gedoemanagement
 • Feedback

2015-2016

 • Lezen in het mbo - Motivatie, strategisch lezen, leesproblemen
 • Onlinegeletterdheid - Een nieuwe uitdaging voor de talendocent
 • Examinering Nederlands - Keuzes en consequenties
 • Taaldidactiek - Inspirerend onderwijs Nederlands
 • Mindfulness - Bewust en gezond omgaan met spanning en stress

2014- 2015

 • Didactische werkvormen - Effectieve taaldidactiek in de Nederlandse les
 • Motiveren en activeren van mbo-studenten  - Aansluiten op leerdoelen en leerbehoeftes
 • Differentiatie - Taalonderwijs op maat van 0-meting tot kwalificering
 • Landelijke examens - Voorbereiding op de generieke examens Nederlands
 • Schoolexamens - Ontwikkeling, afname en beoordeling van de instellingsexamens