Auteur:

De Redactie

1 dec. 2015 - 12:52:55 Datum: 16 januari 2013

Hoe krijgen mbo's de intensivering van het taal- en rekenonderwijs gefinancierd?

Regeling bekostiging intensivering taal en rekenen mbo

De regeling voor de bekostiging van de intensivering van het taal- en rekenonderwijs staat beschreven in de Staatscourant van 9 november 2009. Alle mbo scholen hebben vóór 1 april 2010 een implementatieplan taal en rekenen moeten insturen. Van alle scholen wordt verwacht dat zij jaarlijks in hun jaarverslag (van 2010 tot en met 2013) aangeven wat zij van dit implementatieplan hebben gerealiseerd. OCW stuurt voor de jaren 2010 tot en met 2013 jaarlijks een bericht over de hoogte van het bedrag per instelling naar het bevoegd gezag van de scholen.

In de bijlage de regeling. De bekostiging wordt beschreven in artikel 8 en 9.
Regeling intensivering taal en rekenen