Auteur:

De Redactie

1 dec. 2015 - 12:44:26 Datum: 16 januari 2013

Kamerbrief en interessante bijlagen

Meer duidelijkheid in de brief van staatssecretaris van 7 oktober 2009

Geen literatuur in mbo, 2F (minimum)eindniveau voor mbo-3: er zijn weer een aantal knopen doorgehakt rondom de invoering van het referentiekader taal en rekenen. Je vindt ze terug in de Kamerbrief van 7 oktober op de website www.taalenrekenen.nl.

Naast de kamerbrief zijn er aantal interessante bijlagen:

  • de nadere beschouwingen van de Expertgroep Taal en reken, met daarin de definitieve versies van de niveaubeschrijvingen
  • het verslag van de niveaumeting met de diagnostische toetsen van Cito (monitor taal en rekenen)
  • het stuk Toewijzingen en invoering, met meer informatie over de invoering van het referentieniveau in de verschillende onderwijsvormen