Auteur:

De Redactie

17 nov. 2021 - 11:19:04 Datum: 17 november 2021

Links naar de voorlichtingsfilmpjes van LOWAN en ITTA

Ojee een Nt2 leerling in mijn klas

Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Het ITTA heeft samen met LOWAN een handreiking opgesteld en filmpjes gemaakt.

O jee, een NT2-leerling in de klas. NT2-handreiking voor docenten VO en MBO

De handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is hier gratis te downloaden.

Bekijk ook eens de voorlichtingsfilmpjes:

  1. O jee, een NT2-leerling in mijn klas.
  2. Ojee De tekst in een schoolboek lezen
  3. Ojee Uitleg en instructie begrijpen
  4. Ojee Een verslag schrijven
  5. O jee, NT2: woordenschat