Auteur:

De Redactie

1 dec. 2015 - 12:45:01 Datum: 16 januari 2013

Steunpunt taal en rekenen mbo stelt instrumenten beschikbaar

Ondersteuning bij implementatieplan

Op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo vindt u, behalve actuele informatie, ook een tweetal nieuwe instrumenten om u te ondersteunen bij het maken van het implementatieplan.

Handreiking bij het implementatieplan

Cinop heeft een handreiking gemaakt waarin u de onderdelen en aandachtspunten voor het implementatieplan schematisch weergegeven ziet. In de uitgebreide versie zijn voorbeelden opgenomen van de uitwerking van het implementateiplan. U vindt de instrumenten via www.steunpunttaalenrekenen.nl of via onderstaande links:
handreiking implementatieplan taal en rekenen beknopt
handreiking implementatieplan taal en rekenen uitgebreid

ICO Taal en rekenen

Dit webbased instrument leidt u langs de stappen en onderdelen van het implementatieplan. Het ordent en registreert de teksten die door de verschillende betrokkenen geschreven worden en beheert de versies. Door de opbouw ondersteunt het instrument u om vanaf het begin rekening houdt met de verantwoording die u in een latere fase moet afleggen.
ico taal en rekenen