Auteur:

De Redactie

17 feb. 2014 - 10:05:50 Datum: 28 januari 2014

150 bezoekers op deze jubileumstudiedag

Studiedag Mbo Taalacademie

De Mbo Taalacademie organiseerde afgelopen vrijdag voor de twintigste keer een studiedag over taal in het mbo.

Actualiteit en achtergronden

Zoals gewoonlijk trapte Alet van Leeuwen van het Steunpunt taal en rekenen af met actuele ontwikkelingen rond onderwijs en examinering taal in het mbo.

Folkert Kuiken van de Universiteit van Amsterdam ging vervolgens in op het stimuleren van de taalontwikkeling van mbo studenten. Daarbij trok hij trok hij parallellen met het basisonderwijs en het hbo.

Praktijkgericht onderzoek naar taalgericht werken in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs vormde het onderwerp van de presentatie van Maaike Hajer, lector Professionalisering van leraren voor Taalgericht Vakonderwijs, Hogeschool Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit van Malmö.

Workshops

In de workshops gingen deelnemers onder andere in gesprek over het belang van beroepsgericht taalonderwijs voor het leren van taal (Monique Bulle, ICE) en het belang van talige ondersteuning in rekenklassen voor de ontwikkeling van reken- én taalvaardigheid (Jantien Smit, UU/Hogeschool Saxion). Tessa van Velzen van Cinop lichtte de instellingsexamens Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven toe.

Taalbewust beroepsonderwijs

Drie Mbo taalcoaches van het eerste uur kregen op ludieke wijze de eerste exemplaren van de publicatie Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek aangeboden. De gelukkigen waren Margriet Dunning van het Drenthe College, Kuny Bouman van ROC Aventus en Caroline Blok van het da Vinci College.

Uitsmijter

De dag werd feestelijk afgesloten met een hilarisch optreden van Johan Goossens.

Volgende studiedag

De volgende studiedag van de Mbo Taalacademie vindt plaats op vrijdag 16 mei.

Photo Gallery