Auteur:

De Redactie

28 apr. 2020 - 16:34:22 Datum: 28 april 2020

23 april 2020

Special coronanieuwsbrief nr. 8

Onderwerpen in de achtste coronaspecial van de MBO Raad:

Na persco 21 april: mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare jongeren 

De persconferentie van de minister-president van 21 april 2020 over de coronacrisis bevatte geen aankondigingen die de opdracht van het mbo tenminste tot 20 mei wijzigen. De afgelopen periode heeft de MBO Raad in overleg met de minister van OCW en het ministerie zorgvuldig aangegeven wat er nodig zou zijn om onderwijsactiviteiten op locatie te kunnen hervatten, in het bijzonder voor het praktijkonderwijs. Ook kijkt de MBO Raad alvast vooruit naar aankomend studiejaar om het onderwijs zo goed en veilig mogelijk te kunnen organiseren voor studenten en medewerkers. 

Lees het nieuwsbericht van de MBO Raad

Update veelgestelde vragen over corona met antwoorden over student en stages  

De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Deze week zijn er vragen en antwoorden over student en stages bijgekomen. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!  

Bekijk de veelgestelde vragen over corona

 
Servicedocument 3.0 aanpak corona mbo

Het servicedocument 2.0 is ge-update! In de versie 3.0 zijn de paragrafen of tekstpassages die nieuw of gewijzigd zijn ten opzichte van de versie 2.0 geel gemarkeerd.

Bekijk het servicedocument


Hoe verder na 20 mei in het mbo? 

De maatregelen die genomen zijn in het mbo om de verspreiding van corona tegen te gaan worden verlengd tot in ieder geval 20 mei. In de week voorafgaand aan 20 mei zal worden bekeken of en hoe het mbo en hoger onderwijs weer fysiek onderwijs kan aanbieden. Het OMT schat op dit moment in dat het toestaan van fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs een reëel risico vormt op verdere, te brede of te snelle verspreiding van het virus. 

Bekijk de brief aan de Kamer


Inburgering en corona: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo 

Het mbo blijkt bij nieuwkomers veruit favoriet te zijn als opstap naar de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis staat het taalonderwijs onder druk voor nieuwkomers. Veel nieuwkomers volgen tijdens het leren van een taal een mbo-opleiding. Veel kwetsbare groepen kunnen terugvallen op regelingen van de overheid. Voor deze groep heeft de overheid echter nog geen regelingen getroffen. De MBO Raad roept, in navolging van Vluchtelingenwerk Nederland, de overheid op om ervoor te zorgen dat nieuwkomers snelle toegang tot het mbo houden om vertraging bij hun inburgering te voorkomen. 

Lees het nieuwsbericht van de Mbo Raad

Overige onderwerpen:

  • Verslag en beantwoording minister schriftelijk overleg commissie OCW 
  • Nota-overleg onderwijs en corona live te volgen via stream 
  • Sluitingsdatum aanvraag ontwikkelsubsidie flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo verlengd naar 30 juni 


Coronaspecials als pdf downloaden  

Abonnees van de Beleidsinformatie Beroepsonderwijs kunnen via Extranet het archief van de nieuwsbrief raadplegen en als pdf-bestand downloaden. Ook bijlagen zijn zo te raadplegen, maar u moet hiervoor al wel ingelogd zijn op het Extranet van de MBO Raad.