Auteur:

De Redactie

6 apr. 2020 - 12:10:35 Datum: 2 april 2020

26 maart 2020

Special Beleidsinformatie Beroepsonderwijs coronavirus nr. 4

Onderwerpen in de vierde coronaspecial van de MBO Raad:

Woord van de waarnemend voorzitter MBO Raad: Balanceren is een (vitaal) vak....

Het is een tijd die we niet eerder meemaakten. Dat geldt voor ons allemaal en dus ook voor mij. Van ’s morgen tot ‘s avonds laat aan de telefoon en/of voor een beeldscherm. Dagelijks contact met de minister, met de top van OCW en SZW, met de bestuursleden, met collega-voorzitters en natuurlijk met jullie, onze leden. Maar ook met de mensen van het bureau met wie ik samen tropendagen maak om met departementen te onderhandelen over de best mogelijke randvoorwaarden voor de scholen om onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk te kunnen continueren, om snel relevante kennis en informatie met jullie te delen en mee te denken over de kansen en knelpunten. Business as usual? Het gaat nu eens niet over nóg beter mbo, maar over het met elkaar beheersen van een crisis die we ons een maand geleden nauwelijks konden voorstellen.
Lees verder op Extranet (inlog vereist)

Update van het bestuur: 31 maart kabinetsbesluit verwacht: hoe verder na 6 april?

In de persconferentie van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs werd afgelopen dinsdag het besluit gepresenteerd om de eindexamens in het voortgezet onderwijs (en dus de vavo) niet door te laten gaan. In diezelfde periode bracht het bestuur van de MBO raad een advies uit dat de steun kreeg van de minister van OCW. De mbo-scholen hebben het dringende advies gekregen een time out te nemen tenminste tot en met 6 april. Hoe we na 6 april verder kunnen, is afhankelijk van een op 31 maart te nemen kabinetsbesluit.
Lees verder op Extranet (inloggen vereist)

Debatten over corona in Tweede Kamer

De vaste commissie voor onderwijs leverde vandaag hun schriftelijke inbreng voor het schriftelijk overleg met de ministers Slob en Van Engelshoven. De inbreng heeft betrekking op de drie brieven van OCW naar de Tweede Kamer over coronamaatregelen voor de examens van vo, vavo (eindtoets) en mbo. Donderdag 26 maart debatteerde de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Vervolgens stemt de Tweede Kamer over het noodpakket en moties ingediend bij het coronadebat van vorige week.
Inbreng verslag schriftelijk verslag over COVID-19 aanpak mbo

Leren op afstand in een stroomversnelling!

Online leren en lesgeven is de afgelopen weken in een enorme stroomversnelling gekomen. Sommige scholen ‘varen’ daar wel bij, andere collega’s hebben logischerwijs moeite om ‘boven te blijven’. Op mbo.lesopafstand.nl vindt u allerhande waardevolle tips en links waarmeedocenten/instructeurs verder kunnen. Ook is het eenvoudig om via het feedbackformulier aanvullende tips en links achter te laten.
Lees verder op Extranet (inlog vereist)

Overige onderwerpen:

  • Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door
  • NOS-reportage over ervaringen van mbo-studenten en –docenten met afstandsonderwijs
  • Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar
  • Dit is mbo brengt vitale beroepen onder de aandacht
  • Veelgestelde vragen over corona
  • Informatie over corona op Extranet
  • Beleidsinformatie Beroepsonderwijs als pdf downloaden

Via corona@mboraad.nl kunnen scholen vragen stellen over allerhande onderwerpen die raken aan de coronacrisis en het mbo. Vanaf woensdag 18 maart vindt u de antwoorden op de site van de MBO Raad. De FAQ’s zullen regelmatig worden aangevuld en wanneer nodig geactualiseerd.

Abonnees van de Beleidsinformatie Beroepsonderwijs kunnen via Extranet het archief van de nieuwsbrief raadplegen en als pdf-bestand downloaden. Ook bijlagen zijn zo te raadplegen, maar u moet hiervoor al wel ingelogd zijn op het Extranet van de MBO Raad.