Auteur:

De Redactie

6 apr. 2020 - 12:09:53 Datum: 6 april 2020

3 april 2020

Special coronanieuwsbrief nr. 5: updates servicedocument ministerie OCW en FAQ's

Onderwerpen in de vijfde coronaspecial van de MBO Raad:

Afstandsonderwijs en aanpassingen in afname examens tenminste tot en met 28 april 

Op 31 maart besloot het kabinet om de coronamaatregelen te verlengen tenminste tot en met 28 april. Dit besluit heeft tot gevolg dat ook de mbo-scholen tot tenminste die datum in sterk aangepaste vorm onderwijs aanbieden en examens afnemen. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “Daarbij houden we scherp in de gaten dat elke student zo goed mogelijk betrokken blijft. Dat geldt voor studenten op de hogere niveaus. Maar zeker ook voor de studenten in de Entree-opleidingen die we extra aandacht willen geven om te zorgen dat ook zij het slot van dit studiejaar meemaken en we ze volgen jaar ook weer terugzien.” 

Zie ook de brief van 31 maart van het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer

Lees verder op de site van de MBO Raad

Update servicedocument ministerie OCW over corona 

Het ministerie van OCW heeft in nauwe afstemming met de MBO Raad en andere betrokken partijen het servicedocument voor het mbo wederom aangepast. Deze aanpassingen volgen op de recente ontwikkelingen en aanvullende landelijke maatregelen rond het coronavirus. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige servicedocument, richten zich op diplomering, bbl-studenten en bpv-uren. Daarnaast is een aantal paragrafen toegevoegd over onderwerpen die in de eerste versie van het servicedocument nog nadere uitwerking behoefden: de financiële gevolgen voor scholen enerzijds, en ouders en studenten anderzijds, inburgering, educatie, medezeggenschap en Staatsexamens Nt2. Een dezer dagen zal de minister van OCW het servicedocument ook aanbieden aan de Tweede Kamer.

Servicedocument 2.0 covid-19 aanpak mbo 

Update veelgestelde vragen over corona met antwoorden over vavo en privacy 

Op de website van de MBO Raad vindt u vragen en antwoorden over bijvoorbeeld toetsing en examinering, stages, toelatingsrecht en werkgeverschap. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Deze week zijn er vragen en antwoorden over privacy en over vavo bijgekomen. Ook zijn er updates van de voornoemde onderwerpen. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Bekijk de veelgestelde vragen over corona 

SIVON schaft laptops aan voor leerlingen en studenten in het po, vo, mbo

Leerlingen en studenten die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen, krijgen via SIVON een laptop. Het gaat om ruim 6.800 leerlingen en studenten in het po, vo en mbo. SIVON heeft 2,5 miljoen euro hiervoor gekregen van het ministerie van OCW. De organisatie stelde ruim 300 laptops beschikbaar voor het mbo. De eerste scholen in het po ontvangen deze week de laptops. 

De behoefte aan middelen is echter vele malen groter dan met de financiering vanuit OCW kan worden aangeschaft. Tegelijkertijd bieden veel bedrijven nieuwe en gebruikte laptops aan. Om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen helpen zijn de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet, SIVON, het Ministerie van OCW, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, NL2025, NLDigital en de Alliantie Digitale Samenleving een initiatief gestart om ervoor te zorgen dat beschikbare laptops zo snel mogelijk beschikbaar komen voor leerlingen en studenten die dit het hardst nodig hebben.

Schoolbesturen die hieraan mee willen doen, dienen hiervoor een nieuwe aanvraag doen via de SIVON. Houdt hun website in de gaten voor meer informatie!

Lees verder op de site van SIVON

Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering biedt tips en tricks

Op de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering vindt u naast algemene informatie over ontwikkelingen rondom corona in het onderwijs ook bijvoorbeeld tips en tricks voor examinering en afstandsonderwijs. 

Kijk op Kennispunt Onderwijs & Examinering  

Overige onderwerpen:

  • Inspanningsverplichting voor burgerschapsonderwijs
  • Extranet: platfor voor kennisuitwisseling over corona
  • Verzoek over JOB-enquête 'Onderwijs tijdens de coronacrisis'
  • Peersessie 'Les op afstand'
  • Dit is mbo brengt vitale beroepen onder de aandacht
  • Rectificatie bericht bindend studieadvies in special van 26 maart 2020
  • Mededeling van examenleveranciers IBKI, ECM, Exameninstelling Savantis en VOC
  • Internet voor docenten
  • Stemming over EuroSkills 2024 uitgesteld

Nieuwsbrief als pdf downloaden

Abonnees van de Beleidsinformatie Beroepsonderwijs kunnen via Extranet het archief van de nieuwsbrief raadplegen en als pdf-bestand downloaden. Ook bijlagen zijn zo te raadplegen, maar u moet hiervoor al wel ingelogd zijn op het Extranet van de MBO Raad.