Auteur:

De Redactie

12 dec. 2019 - 09:41:23 Datum: 12 december 2019

Aanpak Burgerschap Nederlands Lezen (BNL)

Een initiatief van Deltion College en Hogeschool Windesheim

BNL is een aanpak waarbij de vakken Burgerschap en Nederlands worden gecombineerd tot één vak. Dat wil zeggen dat studenten langere tijd (één periode) over een burgerschapsthema werken. Tijdens het werken aan dat thema verwerven studenten kennis over de burgerschapsdimensies en oefen je de taaldoelen (2F of 3F) uit het Referentiekader taal en rekenen (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren en taalverzorging). Impliciet werk je ook aan digitale geletterdheid.  

In BNL staan de volgende kernbouwstenen centraal:

  • het bekijken van een actueel filmpje en het lezen van een actuele tekst over het BNL-thema
  • denken over het filmpje en de tekst (in gesprek, schrijven)
  • lezen uit een boek bij het BNL-thema 

Daarnaast zijn er nog andere bouwstenen:

  • werken aan keuzeopdrachten 
  • presenteren 
  • mindmap maken

Een aantal thema's zijn uitgewerkt. Dit houdt in dat er lesbouwstenen en opdrachten zijn ontwikkeld die je direct kunt inzetten in je lessen. 

BNL is een initatief van docenten Nederlands en burgerschap van Deltion College. De Hogeschool Windesheim is mede verantwoordelijk voor de inhoud en het onderzoek dat is verricht.

Voor meer informatie en de uitgewerkte thema's, klik hier