Auteur:

De Redactie

20 apr. 2020 - 15:31:03 Datum: 20 april 2020

AOb bezorgd over risico’s bij opening scholen

AOb-enquete onder leden over onderwijs tijdens coronacrisis

Scholen moeten pas weer opengaan als het veilig is en alle risico’s zijn onderzocht. Anderhalve meter afstand houden op basisscholen, middelbare scholen en roc’s is een lastige klus waarbij een opdeling van klassen nodig is. Dat blijkt uit een enquête onder vijfduizend AOb-leden.

De AOb heeft een enquête gehouden onder leden in het so, po, vo en mbo over het geven van afstandsonderwijs. Ook is de leden gevraagd hoe ze de toekomst voor zich zien als de scholen op termijn de deuren weer openen. Ongeveer 5000 leden vulden deze enquête in, waarvan 90% docenten/leerkrachten.

De belangrijkste conclusies zijn dat 70% van de respondenten een (veel) hogere werkdruk ervaart dan normaal. In het vo en mbo ligt dit percentage het hoogst. Mochten de scholen gefaseerd opengaan, dan geeft bijna de helft van de mbo-docenten aan dat de eindexamenstudenten prioriteit hebben, gevolgd door de kwetsbare leerlingen (28%). Van de leraren in de verschillende onderwijssectoren geeft 35% aan, dat ze geen contact krijgen met leerlingen of studenten sinds de scholensluiting.

Bekijk de enquete