Auteur:

De Redactie

19 mei 2020 - 16:40:45 Datum: 19 mei 2020

Bijeenkomst 2 maart 2020

Mbo Brigade aan de slag met casussen rondom taal

De MBO Brigade ondersteunt scholen bij het vinden van ruimte in de regels. Het uiteindelijke doel is dat onderwijsteams alle ruimte krijgen om het beste onderwijs te maken. De brigade kan ook voorstellen doen voor het opruimen van overbodige regels.


Bij de MBO Brigade is een aantal casussen rondom ‘taal’ binnen gekomen. Scholen krijgen te maken met studenten die qua vooropleiding en qua capaciteiten een mbo-opleiding aankunnen, maar het Nederlands onvoldoende beheersen of geen vrijstelling kunnen krijgen. Het kan gaan om zij-instromers, inburgeraars, kinderen van expats en andere migranten. Hoe kunnen scholen deze studenten toch een passende mbo-opleiding aanbieden?

Naar aanleiding van dit vraagstuk organiseerde de brigade op 2 maart 2020 een bijeenkomst met de casusindieners en enkele experts van het ministerie van OCW. De uitkomsten van deze sessie delen ze graag met u. Lees hier een beschrijving van de casussen en een aantal gestelde vragen.

Achtergrond en uitgangspunten

De MBO Brigade is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad. Ook de beroepsvereniging van mbo-opleiders (de BVMBO), de AOb en andere werknemersorganisaties zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de Brigade. Het idee voor een brigade is aangekondigd in het Bestuursakkoord MBO Trots, vertrouwen en lef (februari 2018).

Lees hier meer over de achtergrond en uitgangspunten van de Mbo Brigade.