Auteur:

De Redactie

16 jan. 2013 - 15:19:41 Datum: 7 oktober 2009

Brief staatssecretarissen 7 oktober 2009

Op 7 oktober hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt het referentiekader taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat nauwkeurig beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarriere moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Lees de brief van de staatssecretarissen waarin aandacht is voor taal- en rekenonderwijs in het mbo.

Voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen

Bijlage 'Toewijzing en invoering Referentiekader Taal en Rekenen'

Bijlage 'Monitor taal en rekenen'

Bijlage 'Een nadere beschouwing'