Auteur:

De Redactie

2 mrt. 2020 - 10:35:42 Datum: 2 maart 2020

Bundel Vakonderwijs en geletterdheid gepubliceerd

Bijdragen aan de Landelijke Werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs

Er moet een Leesoffensief komen! Dat vinden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Daarvoor bestaan veel kansen in het onderwijs Nederlands, maar juist ook binnen de andere vakken.

Hoe scholen aan een taaloffensief in de vakken kunnen werken stond centraal op de werkconferentie van het Platform Taalgericht Vakonderwijs op, met als thema Vakonderwijs en geletterdheid.

Lees hier de bundel met bijdragen aan de werkconferentie.

Kijk voor meer informatie op www.taalgerichtvakonderwijs.nl of op https://slo.nl/thema/vakspecifiekethema/nederlands/taalgericht/