Auteur:

De Redactie

20 sep. 2017 - 14:38:25 Datum: 20 september 2017

Burgerschapsagenda ondertekend door ministerie van OCW en MBO Raad

Op 14 september ondertekenden minister Bussemaker van ministerie van OCW en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de burgerschapsagenda mbo. Zij deden dit op het ROC Mondriaan. De agenda is een initiatief van het ministerie en scholen zelf, en heeft als doel het burgerschapsonderwijs in het mbo naar een hoger plan te brengen. Met gerichte afspraken zetten de scholen in het mbo de komende 4 jaar extra de schouders onder burgerschapsonderwijs.

Belang burgerschap

De scholen en het ministerie kwamen tot het opstellen van de agenda onder meer door de steeds terugkerende maatschappelijke discussies rond moeilijk bespreekbare thema’s. Met de agenda laten de scholen en het ministerie zien dat opleiden voor goed burgerschap voortdurend in beweging is en steeds vraagt om herijking.  

In het mbo maakt burgerschap deel uit van de drievoudige kwalificatie;

  1. Scholen leiden jongeren op voor een beroep;
  2. Scholen leiden jongeren op voor een vervolgopleiding;
  3. Scholen leiden jongeren op voor succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

Looptijd burgerschapsagenda

De burgerschapsagenda heeft een looptijd van 4 jaar (2017-2021) en wordt tijdens deze periode zorgvuldig gemonitord. De afspraken in de agenda zijn ook niet vrijblijvend, hebben de scholen en het ministerie afgesproken. Ze vragen een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van docenten, lerarenopleidingen, schoolleiders, studenten, maatschappelijke –en culturele organisaties en lokale en regionale bestuurders is hierbij van essentieel belang.

Uitvoering

Het ministerie van OCW en de MBO Raad bieden de scholen alle nodige hulp en ondersteuning bij de uitvoering van de agenda. Dat gebeurt onder andere door gericht onderzoek door practoren Burgerschap in het mbo. Ook faciliteren ministerie en vereniging het Netwerk burgerschap mbo door het delen van kennis en ervaringen. De agenda voorziet in evaluaties tussentijds en aan het einde van de looptijd.