Auteur:

De Redactie

19 jul. 2017 - 10:02:51 Datum: 19 juli 2017

Centraal examen Engels mbo-4 nu ook op B2-niveau

Op basis van het Ekb WEB dient een student aan het eind van mbo-4 niveau B1 van het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK) te beheersen voor de vaardigheden lezen en luisteren en niveau A2 voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren. Vanaf studiejaar 2017-2018 dienen de vaardigheden lezen en luisteren te worden afgesloten met een centraal examen. De overige vaardigheden worden afgesloten met een instellingsexamen.

Een hoger niveau

Studenten van niveau mbo-4 kunnen de examens ook op een hoger niveau afleggen wanneer de instelling hiertoe besluit. De vastgestelde minimale niveaus blijven voldoende voor doorstroom naar een hbo-opleiding. Het College voor Toetsen en Examens heeft een centraal examen voor het ERK-niveau B2 ontwikkeld, dat in plaats van het reguliere centraal examen B1 kan worden afgelegd. Beide examens zijn vanaf studiejaar 2017-2018 beschikbaar voor de instellingen. De instellingsexamens kunnen worden afgelegd op niveau A2, maar desgewenst ook op de hogere niveaus B1 en B2. Wel moeten alle instellingsexamens op hetzelfde niveau worden afgelegd.

Geen verplichting

Studenten kunnen niet worden verplicht om een examen op een hoger niveau af te leggen. Wanneer een student een examen op een hoger niveau wil afleggen dan dient hij een verzoek hiertoe in bij de examencommissie. Deze beslist hierover, waarbij het oordeel van de docent en de wensen van de student meegewogen kunnen worden.

Downloaden

Het wijzigingsbesluit met toelichting is hier te downloaden.