Auteur:

De Redactie

24 nov. 2015 - 16:23:04 Datum: 24 november 2015

Cijferdifferentiatie Nederlands in de entree en mbo 2

In de brief van 6 oktober hebben de bewindspersonen aangekondigd, dat er voor de normering van het examen Nederlandse taal voor de entreeopleiding en mbo-2 dit studiejaar (2015 -2016) cijferdifferentiatie wordt ingevoerd.

Deze maatregel volgt op de al bestaande cijferdifferentiatie voor Nederlands voor vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg). Voor vmbo-bb is voor Nederlandse taal cijferdifferentiatie ingevoerd, omdat het referentieniveau 2F voor een deel van de leerlingen te hoog gegrepen is. Vmbo-bb leerlingen maken een examen Nederlands dat gebaseerd is op referentieniveau 2F, maar in de normering krijgen zij één cijferpunt extra ten opzichte van het referentieniveau. Leerlingen uit het vmbo-bb stromen over het algemeen door naar de entreeopleiding of naar mbo-2. Omdat voor het mbo onderhoudsplicht geldt, zal dezelfde maatregel ook gaan gelden voor het mbo. Dat betekent dat bij de normering van het examen Nederlands voor de entreeopleiding en mbo-2 dit lopende schooljaar cijferdifferentiatie wordt toegepast.

Een uitwerking van de aangekondigde maatregel vindt u in het servicedocument cijferdifferentiatie in de entreeopleiding en mbo 2 van het Steunpunt Taal en Rekenen in het mbo.