Auteur:

De Redactie

16 jan. 2013 - 14:48:47 Datum: 16 januari 2013

Cursus Klassenmanagement Taal en Rekenen MBO

“Help, wat moet ik met 30 verschillende deelnemers in mijn klaslokaal?!”

Het implementeren van de Referentieniveaus taal en rekenen betekent dat op veel ROC’s (weer) aparte uren taal en rekenen op het rooster zijn gezet.

APS merkt in contacten met docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, dat er voor het verzorgen van taal- en rekenlessen grote behoefte is aan ondersteuning op het terrein van klassenmanagement: hoe organiseer ik het leren en hoe ga ik om met al die verschillen in de groep?Om in die behoefte te voorzien biedt APSde cursus Klassenmanagement taal en rekenen MBO aan. Hij start in mei. Informatie vindt u in de flyer.  

Cursus Klassenmanagement Taal en Rekenen MBO aanbod voor taal- en rekendocenten