Auteur:

De Redactie

13 mrt. 2018 - 10:00:05 Datum: 13 maart 2018

Deel uw ervaring over doorlopende routes vmbo - mbo

Heeft u ervaringen opgedaan met (het vormgeven van) doorlopende leerroutes vmbo tot en met het mbo of heeft u plannen dergelijke routes te ontwikkelen? Dan nodigt OCW u graag uit voor een van de bijeenkomsten over de aansluiting vmbo-mbo. 

De komende jaren geven onderwijs, overheid en bedrijfsleven met het programma Sterk beroepsonderwijs gezamenlijk uitvoering aan maatregelen die erop zijn gericht om de aansluiting vmbo-mbo te verbeteren. Als onderdeel van het programma willen we scholen en instellingen de ruimte geven en faciliteren om doorlopende routes vmbo tot en met het mbo vorm te geven. 

Bijeenkomsten

OCW organiseert op maandag 19 maart van 16:00 tot 19:00 en op maandag 26 maart van 12:00 tot 15:00 een bijeenkomst met leidinggevenden en projectleiders van vmbo en mbo die zich hiermee bezighouden met de aansluiting vmbo-mbo.  

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten.