Auteur:

De Redactie

22 feb. 2017 - 14:39:41 Datum: 22 februari 2017

Dinsdag 7 maart 2017

Startbijeenkomst mbo-certificaten op 7 maart

De MBO Raad en de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) organiseren, in samenwerking met het Ministerie van OCW,  op dinsdagochtend 7 maart 2017 een startbijeenkomst over mbo-certificaten. De startbijeenkomst zal plaatsvinden van 09.00-13.00u in Woerden.

Keuzedelen voor mbo-certificaten

Onderwijsinstellingen hebben vanaf studiejaar 2016-2017 eerste mogelijkheden gekregen om aan volwassenen (niet-bekostigde) delen van mbo-opleidingen aan te bieden die worden afgerond met een door OCW erkend mbo-certificaat. In oktober 2016 heeft OCW hiertoe een eerste reeks keuzedelen voor mbo-certificaten vastgesteld, een tweede reeks voor 2017-2018 is in voorbereiding.

Startbijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen die willen nagaan welke kansen de mbo-certificaten bieden voor een (niet-bekostigd) onderwijsaanbod  voor bij- en opscholing van werkenden en werkzoekenden.  Naast informatie over de  achtergronden en doelgroepen voor de mbo-certificaten is veel ruimte voor beantwoording van praktische vragen over de relevante wet- en regelgeving voor mbo-certificaten.  

Interesse?

Meer informatie is te vinden op  www.IHKS.nl.