Auteur:

De Redactie

28 nov. 2013 - 11:48:36 Datum: 27 november 2013

Doorlopende leerlijn mbo-hbo voor studenten Onderwijsassistent

Studiesucces verhogen

PABO-docenten merkten dat voormalig mbo-studenten relatief veel moeite hadden met het hbo-niveau taal en rekenen dat op de PABO van hen verwacht wordt. Doorlopende leerlijnen moeten zorgen voor studiesucces.

Project ‘Voortgangstoetsing in de doorstroom mbo-hbo’

Het project ‘Voortgangstoetsing in de doorstroom mbo-hbo’ wil het studiesucces verhogen van mbo-studenten van de opleiding Onderwijsassistent die doorstromen naar de hbo-opleiding Leraar basisonderwijs. Dit project ontwikkelt een doorgaande leerlijn van mbo naar hbo voor de kernvakken rekenen, Nederlands en Engels. Voor de vakken Nederlands en rekenen worden hierbij digitale voortgangstoetsen ontwikkeld.

Meer informatie

Dit SURF-project wordt uitgevoerd door Driestar Educatief, de Christelijke Hogeschool Ede en het Hoornbeeck College. Meer informatie over dit project en een informatievideo vindt u op: Voortgangstoetsing in de doorstroom mbo-hbo.