Auteur:

De Redactie

6 dec. 2016 - 09:41:08 Datum: 6 december 2016

Een document met de 10 meest gestelde vragen

Veelgestelde vragen over de handreiking examinering anderstaligen in het mbo

In juni 2016 is de 'Handreiking examinering van anderstalige migranten in de instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo' gepubliceerd. Er is nu een begeleidend document  met de veelgestelde vragen opgemaakt.

Handreiking en doorstroomprofielen

De 'Handreiking examinering van anderstaligen in het mbo' is geschreven met het oog op het vaststellen van het niveau Nederlands bij anderstaligen (migranten en/of vluchtelingen) die geen diploma in het voortgezet onderwijs in Nederland hebben behaald.

Veel instellingen worstelen met niveaubepaling Nederlands van anderstalige (vluchteling)studenten. De populatie migranten is zeer divers. Er is een aantal profielen te onderscheiden, met verschillende mogelijkheden en behoeften. De publicatie 'Doorstroomprofielen' is dan ook een beschrijving van opties en mogelijkheden voor leerroutes, passend binnen het wettelijk kader. De profielen zijn uitdrukkelijk nietvoorschrijvend bedoeld.

Veelgestelde vragen

Dit document met de veelgestelde vragen bevat de tien meest gestelde vragen (en antwoorden!) over de 'Handreiking examinering van anderstalige migranten in de instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo'.