Auteur:

De Redactie

18 jan. 2019 - 10:37:41 Datum: 18 januari 2019

Een vraag voor de NRO Kennisrotonde

Leidt het werken met authentieke taaltaken in een beroepsgerichte context tot grotere leeropbrengsten dan traditioneel taalonderwijs?

In dit antwoord wordt ten eerste gekeken naar inzichten uit het direct relevante, maar nog onvolwassen onderzoeksgebied. Vervolgens wordt er gekeken naar naburig, mogelijk relevant onderzoek. Tenslotte wordt er vanuit theoretische leerprincipes gekeken naar de effectiviteit van authentiek taalonderwijs in vergelijking met traditioneel onderwijs. 

Een sterke indicatie

Er bestaat een sterke indicatie dat het werken met authentieke taaltaken in een beroepsgerichte context leidt tot grotere leeropbrengsten dan traditioneel, apart geprogrammeerd onderwijs. Theoretisch gezien hebben authentieke leertaken een voordeel wanneer ze holistisch van aard zijn, betekenisvol en leerlingen voldoende ondersteuning krijgen.

Authenticiteit is gerelateerd aan cultuur en de vaardigheid om zich te gedragen en denken als een taaldoelgroep. Het gaat bij de beantwoording van deze vraag om het produceren van echte taal voor een echt publiek, waarin een echt bericht gecommuniceerd wordt. Er bestaat namelijk een gat tussen de taal die op scholen wordt gebruikt en de taal in de echte wereld. Om beter voorbereid te zijn op omgang met authentieke taal moeten leerlingen daar eerder mee in aanraking komen.

Meer weten?

Lees hier het volledige rapport.