Auteur:

De Redactie

20 jul. 2022 - 08:14:51 Datum: 20 juli 2022

Eindrapportage evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

In opdracht van OCW heeft een evaluatie plaatsgevonden waarin is nagegaan in welke mate de doelstellingen van de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn behaald.
 

Belangrijkste opmerkingen uit het mbo:

  • Het beroepsgerichte karakter ontbreekt
  • Het kader is verworden tot een beoordelingskader in plaats van de oorspronkelijk bedoelde “bevordering van taalvaardigheid”.

Aanbevelingen:

  • optimaliseren en actualiseren van de inhoud van het kader
  • vertalen naar actuele kerndoelen en examenprogramma’s
  • verbeteren van de monitoring van de examenresultaten
  • verbeteren van de nascholing van docenten

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht van het Kennispunt MBO Taal & Rekenen