Auteur:

De Redactie

29 aug. 2022 - 15:07:57 Datum: 29 augustus 2022

Experiment Staatsexamen NT2/EDUP

Het CE Nederlands blijkt voor nieuwkomers een belemmering om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten. Drie pilotscholen hebben geëxperimenteerd met alternatieve examens.

Een drietal scholen heeft vanuit een eerdere regeling (Regelluwe scholen) geëxperimenteerd met alternatieve examens Nederlands voor nieuwkomers: het Staatsexamen Nt2 niveau I voor vmbo, niveau II voor havo en het EDUP-examen voor vwo. Het ministerie van OCW wil de mogelijkheid voor alternatieve examinering ook beschikbaar maken voor andere scholen in de vorm van een pilot gedurende schooljaren ‘22/’23 tot en met ‘24/’25.  SEO en Kohnstamm Instituut monitoren en evalueren deze pilot.

Download hier het Rapport Experiment Staatsexamen Nt2 en EDUP.