Auteur:

De Redactie

9 nov. 2014 - 22:10:31 Datum: 26 mei 2014

Grip op Taal

Platform voor het beoordelen van instellingsexamens

Veel docenten blijken behoefte te hebben aan voorbeelden en oefenmateriaal voor het beoordelen van instellingsexamens Nederlands. Zij voelen zich soms onzeker over het eigen oordeel of het cijfer komt niet overeen met de inschatting die de docent gemaakt heeft van de taalvaardigheid van een kandidaat. Daarnaast ontbreekt het docenten vaak aan tijd om taalproducten samen met collega’s te beoordelen, te overleggen en het oordeel beter te onderbouwen. Het nieuwe beoordelaarsplatform www.gripoptaal.nl komt tegemoet aan deze behoefte.

Grip op Taal is ontwikkeld door Cito, in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. ITTA nam zitting in de expertgroep.

www.gripoptaal.nl