Auteur:

De Redactie

30 mrt. 2021 - 16:41:09 Datum: 30 maart 2021

Handreiking verschenen

Taalbeleid in het mbo

Onder de deelnemers van het Platform Taal in mbo van de MBO Raad ontstond de behoefte om op de (mbo)scholen de visie op taal te herijken, onder andere naar aanleiding van de visievorming op het vak Nederlands bij curriculum.nu. Dit heeft geresulteerd in deze handreiking die gebruikt kan worden bij het door ontwikkelen van taalbeleid binnen mbo-scholen.

De handreiking is bestemd voor iedereen die werkt op een mbo-school en zich bezighoudt met taalbeleid en voor opleidingsteams. Taal speelt immers in alle onderdelen van elke mbo-opleiding een rol.

De handreiking is een hulpmiddel om te komen tot taalonderwijs waarmee gediplomeerde mbo’ers taalvaardig genoeg zijn om succesvol te functioneren op de arbeidsmarkt, als burger in de maatschappij en in vervolgonderwijs / leven lang ontwikkelen (de drievoudige kwalificatie van het mbo).
In de handreiking worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van visie en uitgangspunten voor taalbeleid, professionalisering van docenten en het curriculum. Tot slot wordt er ingegaan op de relatie Referentiekader en onderwijs.

Lees hier de handreiking.