Auteur:

De Redactie

22 jun. 2016 - 09:03:39 Datum: 20 juni 2016

Hoe krijg je als student zicht op wat je fout hebt gedaan?

Mogelijkheden MBO studenten voor inzage centrale examens

Er is een aantal manieren om er als student achter te komen wat voor soort fouten je hebt gemaakt in het centraal examen Nederlands, rekenen of Engels.

Deelrapportage

De studenten kunnen van de school een deelrapportage krijgen. Hierin zien zij op welke onderdelen ze beter en minder goed hebben gescoord. De deelrapportage kunnen zij bespreken met hun docent en samen met hem of haar kunnen zij een plan maken om zich voor te bereiden op een herkansing.

Inzage in het gemaakte werk

Er is ook een mogelijkheid om het werk dat ze gemaakt hebben in te zien. Ze zien dan welke vragen ze fout hebben gemaakt en of de puntentelling klopt.

Wat kunnen ze inzien?

Bij de inzage krijgen studenten het volgende te zien:

  • De antwoorden die ze hebben gegeven.
  • Het juiste antwoord.
  • Het aantal punten dat ze voor de vraag hebben gehaald.

​Let op! De opgave krijgen ze niet te zien. Alleen bij de centrale examens rekenen 2F en 3F kunnen ze bij de inzage ook de opgave zien.

Spelregels bij inzage

Er gelden dezelfde soort regels voor de inzage als voor het maken van het examen:

  • Een inzage doet de student alleen.
  • Tijdens een inzage mag er niet gepraat worden met mede-studenten die ook met een inzage bezig zijn.
  • Er mogen geen vragen gesteld worden.
  • De student mag het examen niet meenemen en geen aantekeningen maken.

Klacht over het examen

Als ze een klacht hebben over de inhoud van het examen, kunnen ze die indienen via www.mbo-examenlijn.nl.