Auteur:

De Redactie

19 apr. 2017 - 17:29:50 Datum: 19 april 2017

Inspectie van het Onderwijs: Mbo onverminderd toegankelijk gebleven

Mbo-scholen besteden op alle niveaus aandacht aan passend onderwijs. Mede hierdoor is het mbo voor studenten met een specifieke ondersteuningsbehoefte toegankelijk gebleven. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag.

Passend onderwijs

Scholen beoordelen in hoeverre zij hun aspirant-studenten extra ondersteuning in het onderwijs kunnen bieden en welke kansen deze studenten later hebben op de arbeidsmarkt. Hierdoor voorziet het mbo al in de behoefte van passend onderwijs: er bestaat geen ‘speciaal’ mbo zoals het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit brengt een risico van kansenongelijkheid met zich mee: scholen zouden studenten met een ondersteuningsbehoefte kunnen weigeren. Toch gebeurt dat niet, constateert de Inspectie.  

De regeling met de student over de extra ondersteuning leggen scholen vast via concrete afspraken in een bijlage van de onderwijsovereenkomst. Bij het zoeken naar een stage (beroepspraktijkvorming) krijgt de student daarnaast extra hulp van de school.

Aandachtspunt

Als punt van aandacht noemt de Inspectie de schriftelijke onderbouwing van afwijzingen van studenten.