Auteur:

De Redactie

7 jun. 2021 - 11:37:14 Datum: 23 juni 2020

Inspiratie, tips en nog veel meer

Formatief evalueren bij onderwijs op afstand

Er zijn tijdens de online periode mooie dingen ontstaan vanuit het leernetwerk Formatief evalueren van SLO als het gaat om les op afstand. 

In het netwerk zijn voorbeelden en ervaringen uitgewisseld met collega’s van Nederlands en andere vakken. Dit is verwerkt in een artikel dat via twee blogs gedeeld is op vernieuwenderwijs.nl. 
Ook is er een padlet met veel inspiratie, tools en voorbeelden gemaakt.
Tenslotte is er een artikel Nellianne van Schaik, docent Nederlands op Calvijn College Goesin verschenen in Van 12 tot 18, waarin ze ingaat op hoe zij schrijfonderwijs op afstand vormgeeft (en het werkt echt goed!). 

Artikel deel 1 wordt gekeken naar fase 1, 2 & 3 uit de cyclus van Formatief Evalueren.
Artikel deel 2 komen fase 4 & 5 aan bod, naast nog een aantal goede extra tips. 
Wilt u nog meer voorbeelden? Kijk dan ook op de Padlet van het leernetwerk.