Auteur:

De Redactie

24 nov. 2015 - 16:23:34 Datum: 8 oktober 2015

Invoering referentieniveaus

Brief Bussemaker en Dekker over invoering referentieniveaus taal en rekenen

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (ministerie van OCW) hebben op 6 oktober jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de invoering van de referentieniveaus bij taal en rekenen. Een debat volgt.

Bijlagen bij de brief zijn:

  • Overige stand van zaken taal en rekenen
  • Rapportage taal en rekenen 2014-2015 van het CvTE
  • Brief opvolging aanbevelingen commissie Bosker
  • Eindrapportage Intensiveringstraject rekenen vo eerste tranche, Steunpunt taal en rekenen vo
  • Rapportage derde ronde intensiveringsgesprekken mbo, Steunpunt taal en rekenen mbo
  • Rapport rekentour JOB


Naar aanleiding van deze brief zal een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer.

De brief kunt u downloaden.