Auteur:

De Redactie

14 feb. 2017 - 13:48:11 Datum: 13 februari 2017

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Onderzoek naar taalonderwijs van mbo-studenten

JOB is de landelijke belangenvereniging voor mbo-studenten. Deze organisatie behandelt vragen en klachten van studenten over de centrale examens en hun taalonderwijs. Daarvoor hebben zij veel contact met het Steunpunt Taal en Rekenen en het CvTE.

Een breder beeld krijgen

Momenteel krijgt het JOB alleen input van studenten wanneer zij een vraag of klacht hebben over hun centrale examens of onderwijs, maar zij willen graag een breder beeld krijgen van wat studenten vinden van hun taalonderwijs. In de JOB-monitor (ons tweejaarlijkse studenten tevredenheids onderzoek) hebben wij maar enkele vragen over de centrale examens. Vorig jaar hebben zij onderzoek gedaan naar het rekenonderwijs en dit jaar willen ze daarom kijken naar het taalonderwijs.

Vragenlijst

Het JOB heeft een vragenlijst uitgezet voor studenten en willen graag een brede groep studenten bereiken. Misschien kunt u de vragenlijst verspreiden via uw netwerk van taaldocenten en taalcoördinatoren in het mbo!

 De vragenlijst is via deze link te vinden: https://survey.enalyzer.com/?pid=q3setuku