Auteur:

De Redactie

14 jan. 2013 - 21:48:46 Datum: 11 januari 2013

Kamerbrief over opleiden van leraren beroepsonderwijs

Maatregelen voor meer en beter opgeleide leraren in vmbo en mbo

Minister Bussemaker stuurt een brief aan de Tweede Kamer (18 december 2012)  

In deze brief schrijft zij onder andere:

'Ik wil bereiken dat afgestudeerden van de lerarenopleiding veel beter dan nu worden voorbereid op lesgeven in het vmbo en mbo.

Ook het toenemende aantal leraren dat uit de beroepspraktijk komt, moet beter en op maat geschoold worden om goed te kunnen lesgeven.

Tot slot wil ik dat meer mensen kiezen voor het leraarschap in het beroepsonderwijs.

Om deze doelen te bereiken, zet ik in op de volgende maatregelen:

1. Invoering van twee afstudeerrichtingen (algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs) bij de tweedegraads lerarenopleidingen.

2. Verhoging van de kwaliteit van zij-instromers4 in het mbo door het opstellen van een kwaliteitskader en door betere scholingstrajecten voor zij-instromers.

3. Aanspreken van nieuwe doelgroepen door invoering van een educatieve minor beroepsonderwijs voor hbo bachelorstudenten buiten de lerarenopleiding.
Deze minor wordt een nieuwe route naar het leraarschap in de beroepsgerichte vakken in vmbo en mbo.
De maatregelen zijn in nauw overleg met het onderwijsveld tot stand gekomen en zullen vanaf medio 2013 ingaan voor nieuw op te leiden leraren.'

Kamerbrief minister Bussemaker 18-12-12