Auteur:

De Redactie

14 jan. 2013 - 22:24:26 Datum: 14 januari 2013

Kamerbrief Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen

Scholen besteden meer aandacht aan taal en rekenen

Brief van staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer met de voortgangsrapportage Implementatie referentiekader taal en rekenen 2012.

De rapportage gaat over de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het primair onderwijs (po), speciaal onderwijs (so), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kamerbrief 19 december 2012