Auteur:

De Redactie

27 sep. 2021 - 16:10:01 Datum: 27 september 2021

Kennispunt MBO Taal en Rekenen

Handreiking onderwijs aan NT2-ers in het MBO

Goede taalvaardigheid is van essentieel belang voor het goed volgen van onderwijs. Mensen die kort in Nederland zijn komen wonen (instromers vanuit isk en inburgeringstrajecten) beheersen de taal onvoldoende om hun opleiding succesvol te doorlopen.

Hierbij gaat het dan niet alleen om het halen van de (generieke) taalexamens, maar ook om de benodigde taalvaardigheid om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de BPV. Mbo-scholen zoeken vervolgens naar mogelijkheden om deze studenten te helpen.

Inzetbare instrumenten voor extra ondersteuning bij NT2-achtergrond
In deze handreiking staan maatregelen en instrumenten beschreven, die mbo-scholen kunnen inzetten om studenten met een NT2-achtergrond te ondersteunen bij het succesvol deelnemen aan de opleiding en het halen van het mbo-diploma.

Hier vind je de handreiking.