Auteur:

De Redactie

3 dec. 2021 - 13:03:22 Datum: 3 december 2021

Kennispunt Taal en Rekenen mbo

Evaluatie Referentiekaders Taal en Rekenen

Het ministerie van OCW is gestart met de evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor het po, v(s)o, so en mbo. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ResearchNed en het Expertisecentrum Nederlands. Doel van deze evaluatie is om na te gaan in hoeverre de doelstellingen beoogd met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (die in 2010 is ingevoerd) behaald zijn. 

Specifiek voor het mbo wordt hierbij ook de inhoud van het referentiekader Nederlandse taal onder de loep genomen, om na te gaan in hoeverre deze inhoud geschikt en doeltreffend is voor de verschillende doelen en doelgroepen in het mbo. Het eindrapport, bestaande uit conclusies en aanbevelingen, wordt verwacht in maart 2022. De onderzoeksactiviteiten bestaan onder andere uit documentanalyse, focusgroepen, interviews, maar ook een enquête. Deelname aan deze enquête wordt zeer op prijs gesteld! Via deze link vindt u meer informatie over het onderzoek en de link naar de enquête.

Deelnemen aan de enquête kan eenvoudig via deze link

U kunt deelnemen aan deze enquête tot uiterlijk 10 december. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn anoniem. Heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar onderzoek@researchned.nl.

Klik hier voor meer informatie.