Auteur:

De Redactie

21 dec. 2022 - 14:48:39 Datum: 21 december 2022

Kijkwijzers taalgericht vakonderwijs herzien

Inzet van taalgericht vakonderwijs stimuleert dat leerlingen gemotiveerder vakinhouden leren en tegelijk hun taalvaardigheid verbeteren. Leraren kunnen dit faciliteren en ondersteunen door bewust aandacht te hebben voor leren met taalsteun, leren in interactie en leren in context. Deze drie pijlers van taalgericht vakonderwijs zijn geconcretiseerd aan de hand van drie kijkwijzers en een quickscan waarin de voornaamste elementen van de kijkwijzers zijn opgenomen.

De kijkwijzers en handreiking zijn onlangs herzien en hier te downloaden.