Auteur:

De Redactie

28 nov. 2013 - 12:05:11 Datum: 28 november 2013

Leertaak voor studenten voor onderwijs in primair onderwijs en voortgezet / secundair onderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Oproep van de Taalunie

Gezocht: leraren in spe die schrijfvaardigheid in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs willen onderzoeken (en lectoren / docenten die dat willen begeleiden).

De Nederlandse Taalunie werkt aan een project over schrijfvaardigheid. In dat kader is men op zoek naar studenten aan lerarenopleidingen in Nederland, Vlaanderen en Suriname die praktijkonderzoek willen uitvoeren naar het schrijfleven van leerlingen, en lectoren en docenten die hen daarbij willen begeleiden.

De Taalunie heeft daartoe een onderzoeksleertaak van beperkte omvang opgesteld in samenwerking met lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen. 

Meer informatie

Onderwijsleertaak bij project schrijfvaardigheid Taalunie

Contact

Carlijn Pereira, projectleider onderzoek van de Nederlandse Taalunie: cpereira@taalunie.org.