Auteur:

De Redactie

19 sep. 2022 - 14:41:15 Datum: 19 september 2022

Leesbevordering in het mbo

In opdracht van Stichting Lezen heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies in 2021-2022 een onderzoek uitgevoerd naar leesbevordering in het mbo. Dit deden zij door een vragenlijst uit te zetten onder 277 docenten Nederlands die werkzaam zijn op een mbo-school. 

De resultaten van de vragenlijsten en de groepsgesprekken zijn verwerkt in het rapport Leesbevordering in het mbo (2022) en geven een representatief beeld van de stand van zaken rondom leesbevordering in het mbo-onderwijs.

In deze publicatie krijg je een goed beeld van hoe leesbevordering in het mbo eruitziet en op welke onderdelen er winst te behalen valt.

Lees de rest van de resultaten, conclusies en aanbevelingen door het rapport te downloaden. Dat kan hier.