Auteur:

De Redactie

4 okt. 2013 - 11:41:06 Datum: 19 september 2013

Mbo Taalacademie 2013-2014

De Mbo Taalcoach Academie heet met ingang van dit jaar Mbo Taalacademie. Taal in het mbo staat prominent op de agenda. Alle professionals in het mbo zijn welkom bij de Mbo Taalacademie. Op de Mbo Taalacademie krijgen zij de gelegenheid kennis, ervaringen en materialen uit te wisselen. Doel van de Mbo Taalacademie is het mbo een inhoudelijke impuls te geven op het gebied van taal. 

Data studiedagen

De studiedagen van de Mbo Taalacademie vinden dit jaar plaats op:

 • 20 september 2013 Thema Hete Hangijzers
 • 24 januari 2014 Thema Taalbewust Beroepsonderwijs
 • 16 mei 2014 Thema nog niet bekend

Deelname aan de Mbo Taalacademie 2013-2014

Leden van de Mbo Taalacademie worden in de gelegenheid gesteld trainingen en workshops te volgen, ervaringen en materialen uit te wisselen en discussies te voeren.

Doel van de Mbo Taalacademie is het mbo een inhoudelijke impuls te geven op de volgende terreinen:

 • Vergroten van de leeropbrengst van de lessen Nederlands
 • Stimulans van de taalontwikkeling Nederlands in alle vakken
 • Signalering, doorverwijzing en remediëring van taalzwakke leerlingen
 • Taaltoegankelijkheid van het beroepsonderwijs en docentvaardigheden
 • Integratie van de taalontwikkeling in de taallessen, de vaklessen en op stage

Deelname aan de Mbo Taalacademie betekent:

 • Gratis deelname aan drie studiedagen
 • Toegang tot website www.mbotaalacademie.nl
 • Opvragen en plaatsen van actuele informatie, materialen en artikelen
 • Deelname aan een landelijk netwerk naar keuze

Meer informatie vindt u in de flyer van de Mbo Taalacademie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.