Auteur:

De Redactie

18 jun. 2014 - 16:40:07 Datum: 6 juni 2014

Mbo Taalacademie 2014-2015

De Mbo Taalacademie gaat in september al weer haar achtste jaar in. Alle professionals in het mbo zijn (wederom) welkom.

Waarom een Mbo Taalacademie?

De visie van de academie is dat docenten in het mbo samen kunnen werken aan de taalontwikkeling van de studenten. Zij zijn verantwoordelijk voor:  

 • Vergroten van de motivatie van studenten voor taal
 • Toename van de leeropbrengst van de lessen Nederlands
 • Stimuleren van de taalontwikkeling Nederlands in alle vakken
 • Inhoud van taallessen, vaklessen en stageopdrachten zoveel mogelijk  op elkaar af stemmen
 • Signaleren van taalzwakke studenten en passend onderwijs bieden

De Mbo Taalacademie biedt een platform voor het volgen van trainingen en workshops, voor het uitwisselen van ervaringen en materialen en voor het voeren van discussies.

Thema’s in 2014- 2015

De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod:

 • Didactische werkvormen - Effectieve taaldidactiek in de Nederlandse les
 • Taalbewust beroepsonderwijs - Stimuleren van taalontwikkeling in alle vakken
 • Motiveren en activeren van mbo-studenten  - Aansluiten op leerdoelen en leerbehoeftes
 • Differentiatie - Taalonderwijs op maat van 0-meting tot kwalificering
 • Landelijke examens - Voorbereiding op de generieke examens Nederlands
 • Schoolexamens - Ontwikkeling, afname en beoordeling van de instellingsexamens

Data studiedagen

De studiedagen van de Mbo Taalacademie vinden in het nieuwe studiejaar plaats op:

 • Vrijdag 19 september 2014
 • Vrijdag 30 januari 2015
 • Vrijdag 22 mei 2015

Meer informatie vindt u in de Flyer Mbo Taalacademie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.