Auteur:

De Redactie

25 jun. 2014 - 23:26:51 Datum: 25 juni 2014

Nederlands en ict in het mbo

Welke scholingsbehoefte hebben mbo-docenten op ict-gebied?

Welke knelpunten ervaren mbo-scholen bij het vak Nederlands en het gebruik van ict? In opdracht van Kennisnet is een kleinschalig en kwalitatief onderzoek gedaan: Nederlands en ict in het mbo - Op weg naar een scholingskader rond differentiatie in de klas.

Wanneer het gaat om de inzet van digitale hulp- en leermiddelen in de klas leeft bij mbo- scholen het gevoel dat er meer uit het beschikbare instrumentarium gehaald kan worden dan er nu gebeurt. Belangrijke knelpunten zijn kennis en tijd. De oplossing voor het gebrek aan kennis wordt gezocht in vormen van informeel leren en teamleren: door ervaringen en inzichten te delen, leren collega’s van en met elkaar.

Scholingsbehoeften mbo-docenten

Nederlands en ict in het mbo

Welke scholingsbehoefte hebben mbo-docenten Nederlands, al dan niet gebruikmakend van ict? Uit de interviews komt een aantal knelpunten naar voren die door het bestaande aanbod aan nascholing nauwelijks worden geadresseerd. Met name het goed omgaan met digitale omgevingen, het optimaal benutten van de mogelijkheden ervan binnen een didactische context, en ook het gebruiken van de informatie die een dergelijk systeem levert over studentprestaties, lijken nog weinig aan bod te komen.

Download Nederlands en ict in het mbo