Auteur:

De Redactie

11 aug. 2016 - 14:41:13 Datum: 22 juni 2016

Nieuw cohortenoverzicht en servicedocumenten

Op 14 juni hebben de bewindspersonen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over taal en rekenen in het VO en MBO. Op basis van de informatie over het voorgenomen beleid in die brief zijn het cohortenoverzicht en een aantal servicedocumenten aangepast. 

Cohortenoverzicht

Dit document geeft weer wat de examen- en diplomeringseisen zijn voor de generieke onderdelen Engels, Nederlandse taal en rekenen.

Rekenexamens

Door middel van twee brieven van het ministerie van OCW van 6 en 22 oktober 2015 en de daarop gebaseerde wijziging in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is gemeld dat studenten vanaf de invoering van de centrale examens rekenen verplicht zijn om een centraal examen te maken, maar dat ze voorlopig het diploma kunnen halen ongeacht het resultaat.

Cijferdifferentiatie

In de toekomst wordt studenten voor wie niveau 2F te hoog gegrepen is de mogelijkheid geboden om een examen op niveau 2A te maken, maar daarvoor is een wetswijziging nodig. De voorziene datum waarop die wetswijziging in werking treedt is schooljaar 2018-2019. Tot dat jaar wordt gewerkt met cijferdifferentiatie.