Auteur:

De Redactie

30 aug. 2017 - 17:15:41 Datum: 30 augustus 2017

Nieuwe bekwaamheidseisen voor mbo-docenten

Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen voor alle 250.000 leraren en docenten in het po, vo en mbo. Het gaat vooral om een herindeling naar vak inhoud, vakdidactiek en pedagogiek. De aard van de eisen blijft onveranderd.

IJkpunten

Deze eisen zijn opgesteld door lerarencommissies en beschrijven wat het vergt om leraar te zijn. De bekwaamheidseisen worden gebruikt als ijkpunten voor opleiding en bekwaamheidsonderhoud van leraren. De volgende stap van de beroepsgroep om de beroepskwaliteit te versterken is het opstellen van herregistratiecriteria voor het beroepsregister van leraren.  

De volgende herijking van de kwaliteitsnormen verloopt via de deelnemersvergadering, die via getrapte verkiezingen openstaat voor alle leraren. Dit platform garandeert de mogelijkheid voor inspraak van elke geregistreerde leraar op de kwaliteitseisen van zijn beroep.

Beroepsgroep stelt kwaliteitsnormen

De nieuwe bekwaamheidseisen vervangen de eisen uit 2006. Het betreft een inhoudelijke verbeterslag, waarmee ze eenduidig, concreet en beter toetsbaar zijn geworden. De 7 competenties zijn omgebouwd naar hoofdthema’s, waarmee de herkenbaarheid is toegenomen. Deze bekwaamheidseisen legen de focus op het leren van de leerling en de kern van het leraarsberoep. 

Hoofdthema's:

  • Vakinhoudelijk
  • Vakdidactisch
  • Pedagogisch

Meer informatie?

Kijk dan op de site van de Onderwijscoöperatie