Auteur:

De Redactie

24 nov. 2015 - 16:22:35 Datum: 27 oktober 2015

Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

Rekenonderwijs en rekenexamen

Op dinsdag 6 oktober jl. hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en het rekenexamen. Dezelfde week vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder vindt u wat de belangrijkste gevolgen daarvan zijn voor de regelgeving.

De rekentoets in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs telt het resultaat van de rekentoets voor vmbo- en havo-leerlingen nog niet mee voor het behalen van een diploma. Het resultaat van de toets wordt wel vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Het moment waarop het cijfer van de rekentoets in het vmbo en de havo gaat meetellen voor het diploma, zal worden bepaald aan de hand van de resultaten. Alleen voor vwo-leerlingen telt de rekentoets dit schooljaar al mee voor het behalen van een diploma.

Rekenexamen mbo telt nog niet mee

Alle studenten in het middelbaar beroepsonderwijs maken een rekenexamen zoals eerder bepaald. Dat betekent in mbo-4 vanaf dit studiejaar en in de entreeopleiding, mbo-2 en mbo-3 met ingang van het studiejaar 2016-2017. Het resultaat van het rekenexamen telt de komende jaren nog niet mee voor het behalen van een diploma, maar wordt wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.

Voor mbo-studenten telt het rekenexamen pas mee voor diplomering, zodra de resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen meetellen voor het behalen van het diploma. 

Doorstromen naar hoger beroepsonderwijs

Voor studenten die na het mbo verder willen studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) komen er vooralsnog geen doorstroombeperkingen op basis van het resultaat van het rekenexamen. Dit geldt ook voor studenten die willen doorstuderen aan de pabo.

Meer informatie

Het Steunpunt taal en rekenen mbo stelt binnenkort een servicedocument op, waarin nadere informatie wordt gegeven over over de consequenties van deze ontwikkelingen.

U kunt een flyer downloaden om studenten te informeren over het rekenonderwijs en het rekenexamen. 

 

Bron: Steunpunt taal en rekenen mbo