Auteur:

De Redactie

20 jul. 2022 - 08:18:35 Datum: 20 juli 2022

Nieuwe itemtypen examens Nederlands Lezen 2F

Vanaf P2 2022-2023 worden er door het CvTE nieuwe itemtypen geïntroduceerd in de examens Nederlands Lezen 2F.

Dit start op kleine schaal. Om de kandidaten de mogelijkheid te geven om deze vraagvormen voorafgaand aan het daadwerkelijke examen te bekijken en uit te proberen, is er aan de proefexamens een korte oefentoets toegevoegd. Deze oefentoets staat in de oefenomgeving van Facet, onder de naam: ‘Nieuwe itemtypen mbo Nederlands 2F’.

De oefentoets bevat een korte tekst met vijf vragen, waaronder vragen in de nieuwe vorm.

Voorbeelden van nieuwe itemtypen zijn:

  • Dropdown: het juiste antwoord selecteren uit een dropdown-menu;
  • Hottext: het juiste antwoord aanklikken in de tekst zelf;
  • Slepen: de antwoorden moeten naar de juiste plek in een tabel gesleept worden.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht van Kennispunt MBO Taal & Rekenen